✔ เพิ่มยอดวิว Instagram

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1536 Instagram Views [800K] [REAL] ⚡️💧⭐ ฿0.0054 100 800000
1537 Instagram Views [999K] [INSTANT - 100K/Day] 💧 ฿0.0081 20 999000
1538 Instagram Views [999K] [INSTANT - 100K/Day] 💧 ฿0.0108 20 999000
1539 Instagram Views + Impressions [2M] [FROM EXPLORE] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.0054 100 2000000
1540 Instagram Views + Impressions [2M] [FROM LOCATION] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.0054 100 2000000
1541 Instagram Views + Impressions [2M] [FROM HOME] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.0054 100 2000000
1542 Instagram Views [60K] [INSTANT - 60K/Day] 💧 ฿0.01215 100 60000
1543 Instagram Views [80K] [ARAB] [INSTANT - 80K/Day] 💧 ฿0.02025 100 80000
1544 Instagram Views [55K] [USA] [INSTANT - 55K/Day] 💧 ฿0.027 100 55000
1545 Instagram Views [55K] [FRANCE] [INSTANT - 55K/Day] 💧 ฿0.027 100 55000
1546 Instagram Views [67K] [ME] [INSTANT - 67K/Day] 💧 ฿0.027 100 67000
1547 Instagram Views [55K] [UK] [INSTANT - 55K/Day] 💧 ฿0.027 100 55000
1548 Instagram Views [55K] [JAPAN] [INSTANT - 55K/Day] 💧 ฿0.027 100 55000
1549 Instagram Views [65K] [DUBAI] [INSTANT - 65K/Day] 💧 ฿0.027 100 65000
1550 Instagram Views + Impressions [1M] [TURKEY] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.00675 200 1000000
1525 Instagram Views [3M] [INSTANT - 3M/Day] 💧 ฿0.00297 500 3000000
1526 Instagram Views + Impressions [10M] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.00567 100 1000000
1527 Instagram Views + Impressions [5M] [1H - 500K/Day] ฿0.0027 100 5000000
1528 Instagram Views + Impressions [50K] [FROM OTHER] [INSTANT - 50K/Day] ฿0.0027 100 50000
1529 Instagram Views [500K] [INSTANT - 500K/Day] 💧 ฿0.00243 100 1000000
1530 Instagram Views + Impressions [1.5M] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.00405 100 1500000
1531 Instagram Views + Impressions + Profile Visits [5M] [INSTANT - 5M/Day] 💧 ฿0.00648 500 5000000
1532 Instagram Views + Impressions [1M] [INSTANT - 1M/Day] 💧 ฿0.00567 500 1000000
1533 Instagram Views + Impressions [899K] [REAL] [INSTANT - INSTANT] 💧 ฿0.00567 250 10000000
1534 Instagram Views + Impressions + Profile Visits [1.5M] [REAL] [INSTANT - INSTANT] 💧 ฿0.00567 250 10000000
1535 Instagram Views [999K] [INSTANT - 100K/Day] 💧 ฿0.0108 20 999000

✔ LinkedIn USA

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1792 LinkedIn Celebrate [R∞] [5K] [USA] ⚡️⭐ ฿2.997 25 5000
1793 LinkedIn Love [R∞] [5K] [USA] ⚡️⭐ ฿2.997 25 5000
1794 LinkedIn Insightful [R∞] [5K] [USA] ⚡️⭐ ฿3.24 25 5000
1795 LinkedIn Curious [R∞] [5K] [USA] ⚡️⭐ ฿2.997 25 5000
1796 LinkedIn Shares [R∞] [5K] [USA] ⚡️⭐ ฿2.997 50 5000
1789 LinkedIn Company Page Followers [R∞] [300] [USA] ⚡️⭐ ฿0.648 100 300
1790 LinkedIn Profile Followers [R∞] [300] [USA] ⚡️⭐ ฿0.648 100 300
1791 LinkedIn Post Likes [R∞] [5K] [USA] ⚡️⭐ ฿2.268 25 5000

✔ ดิอินเทอร์เน็ตมูวีเดตาเบส IMDb

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2048 IMDb Votes 3 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2049 IMDb Votes 2 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2050 IMDb Votes 1 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2051 IMDb Votes Review YES Helpful [10K] [R∞] [24H - 500/Day] ฿1.62 10 10000
2052 IMDb Votes Review NO Helpful [10K] [R∞] [24H - 500/Day] ฿1.62 10 10000
2053 IMDb Views [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿0.324 500 200000
2041 IMDb Votes 10 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2042 IMDb Votes 9 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2043 IMDb Votes 8 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2044 IMDb Votes 7 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2045 IMDb Votes 6 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2046 IMDb Votes 5 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000
2047 IMDb Votes 4 Star [10K] [R∞] [6H - 1K/Day] ฿3.078 20 10000

✔ Telegram

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1797 Telegram Public Channel Members [2K] [1H - 2K/Day] ฿0.1215 100 2000
1798 Telegram Public Group Members [2K] [1H - 2K/Day] ฿0.1215 100 2000
1799 Telegram Public Channel Members [REAL] [150K] [INSTANT - 70K/Day] ฿0.1782 1000 6000
1800 Telegram Post Views [200K] [Last 1] [1H - 200K/Day] ฿0.00405 100 200000
1801 Telegram Post Views [150K] [Last 5] [1H - 150K/Day] ฿0.02025 100 150000
1802 Telegram Post Views [150K] [Last 10] [1H - 150K/Day] ฿0.0405 100 150000
1803 Telegram Post Views [150K] [Last 20] [1H - 150K/Day] ฿0.081 100 150000
1804 Telegram Vote [Like] [70K] [1H - 70K/Day] ฿0.1944 100 70000
1805 Telegram Post Views [150K] [Last 50] [1H - 150K/Day] ฿0.2025 100 150000
1806 Telegram Post Views [150K] [Last 100] [1H - 150K/Day] ฿0.405 100 150000

✔ Spreaker

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2054 Spreaker Likes [10K] [R∞] [8H - 1K/Day] ฿0.324 100 10000
2055 Spreaker Followers [10K] [R∞] [8H - 1K/Day] ฿0.81 100 10000
2056 Spreaker Downloads [500K] [R∞] [8H - 1K/Day] ฿0.324 100 500000
2057 Spreaker Random Comments [500] [R∞] [8H - 1K/Day] ฿11.34 1 500

✔ Google Real Visitors

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2058 Google Visitors [100K] [ِVideo Ranking] ฿0.0486 1000 100000
2059 Google Visitors [100K] [ِ20 Sec Retention] ฿0.0405 1000 100000
2060 Google Visitors [100K] [ِ80 Sec Retention] ฿0.0972 1000 100000
2061 Google Visitors [100K] [140 Sec Retention] ฿0.1134 1000 100000
2062 Google Visitors [100K] [Mobile Device - 20 Sec Retention] ฿0.1134 1000 100000
2063 Google Visitors [100K] [ِ200 Sec Retention] ฿0.1458 1000 100000

✔ IGTV

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1551 IGTV Views [5M] [INSTANT - INSTANT] ฿0.00243 100 1000000
1552 IGTV Views [100M] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.00243 500 1000000
1553 IGTV Comments [100K] [1H - 100K/Day] 💧 ฿2.7 5 1000

✔ ซาวด์คลาวด์ SoundCloud

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1807 SoundCloud Fast Plays [10M] [S3]⚡️💧⭐ ฿0.00162 50000 10000000
1808 SoundCloud Plays [10M] [S2]⚡️💧⭐ ฿0.00243 5000 10000000
1809 SoundCloud Plays [1.5M] [S1] ⚡️💧⭐ ฿0.003375 100 1500000
1810 SoundCloud USA Plays [1M] [S4] ⚡️💧⭐ ฿0.0081 10000 10000000
1811 SoundCloud Plays [10M] [1H - 100K/Day] ฿0.0108 20 10000000
1812 SoundCloud Downloads [1.5M] ⚡️💧⭐ ฿0.0135 100 1500000
1813 Soundcloud USA Likes [50K] [R30] ⚡️💧⭐ ฿0.1215 100 10000
1814 SoundCloud Likes [1M] [1H - 10K/Day] ฿0.1755 20 1000000
1815 SoundCloud Likes [50K] [1H - 5K/Day] ฿0.2025 50 50000
1816 SoundCloud USA Followers [50K] [R30] ⚡️💧⭐ ฿0.135 100 50000
1817 SoundCloud Followers [50K] [R60] [1H - 5K/Day] ฿0.216 100 50000
1818 SoundCloud Followers [1M] [1H - 10K/Day] ฿0.189 20 1000000
1819 SoundCloud USA Reposts [50K] ⚡️💧⭐ ฿0.1215 100 10000
1820 SoundCloud Reposts [10K] [1H - 5K/Day] ฿0.405 20 10000
1821 SoundCloud Reposts [5K] ⚡️⭐ ฿0.567 100 10000
1822 SoundCloud Reposts [10M] [1H - 10K/Day] ฿1.485 20 1000000
1823 SoundCloud Track Random Comments [HQ] [10K] ⚡️ ฿0.486 20 10000
1824 SoundCloud Comments [10M] [1H - 10K/Day] ฿1.215 20 1000000

✔ ทำ SEO - Traffic การเข้าชมเว็บไซต์

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2064 Website Traffic [250K] [WW - Direct Visits] [12H - 50K/Day] ฿0.0162 500 1000000
2065 Website Traffic from Yandex.ru [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2066 Website Traffic [10M] ⚡️💧⭐ ฿0.0648 100 1000000
2067 Website Traffic from Wikipedia [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2068 Website Traffic From Facebook [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2069 Website Traffic from LinkedIn [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2070 Website Traffic From Twitter [1M] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2071 Website Traffic from StumbleUpon [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2072 Website Traffic From Instagram [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2073 Website Traffic from Amazon [1M] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2074 Website Traffic From Youtube [10] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2075 Website Traffic From Google [1M] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2076 Website Traffic from Twitch.TV [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2077 Website Traffic From Reddit [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2078 Website Traffic from Bing [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2079 Website Traffic From Tumblr [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2080 Website Traffic from Ebay [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2081 Website Traffic from OK.ru [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2082 Website Traffic From Quora [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2083 Website Traffic From Pinterest [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2084 Website Traffic from IMGur [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2085 Website Traffic From Sina Weibo [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2086 Website Traffic from BuySellAds.com [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2087 Website Traffic From Blogger.com [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2088 Website Traffic from Craigslist [250K] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2089 Website Traffic From VK.com [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2090 Website Traffic From Linkedin [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2091 Website Traffic From Yahoo [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2092 Website Traffic From Amazon [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2093 Website Traffic From Wikipedia [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2094 Website Traffic From Live.com [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2095 Website Traffic From Yandex.ru [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2096 Website Traffic From Netflix [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2097 Website Traffic From Twitch.TV [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2098 Website Traffic From Bing [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2099 Website Traffic From Ebay [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2100 Website Traffic From OK.ru [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2101 Website Traffic From MSN [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2102 Website Traffic From IMGur [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2103 Website Traffic From BuySellAds.com [10M] [WW] ⚡️💧 ฿0.081 100 1000000
2104 Website Traffic from Fiverr.com [1M] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000
2105 Website Traffic from Yelp [1M] [WW] [12H - 50K/Day] ฿0.02916 500 1000000

✔ Instagram | IGTV กล่าวถึง / ส่งข้อความโดยตรง

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1555 Instagram Mentions [100K] [CUSTOM LIST] ⭐ ฿0.1539 16000 100000
1556 Instagram Mentions [100K] [USER FOLLOWERS] ⭐ ฿0.1782 2000 100000
1557 Instagram Mentions [100K] [CUSTOM LIST] ⚡️ ฿0.1782 2000 100000
1558 Instagram Post Share [500K] ⭐⭐ ฿0.0891 5000 500000

✔ คอมเม้นท์ Instagram

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1559 Instagram Comments [500] [RANDOM] ฿0.648 10 500
1560 Instagram Comments [500] [RANDOM] [90% ENGLISH] ฿4.05 10 500
1561 Instagram Comments [RANDOM] [1K] [INSTANT - INSTANT] ฿2.7 5 1000
1562 Instagram Comments [CUSTOM] [100] [FRENCH] ฿8.4375 10 100
1563 Instagram Comments [200] [RANDOM] [MALE] [1H - 200/Day] 💧 ฿6.48 10 200
1564 Instagram Comments [200] [CUSTOM] [MALE] [1H - 200/Day] ฿8.1 10 200
1565 Instagram Comments [200] [RANDOM] [FEMALE] [1H - 200/Day] 💧 ฿6.48 10 200
1566 Instagram Comments [200] [CUSTOM] [FEMALE] [1H - 200/Day] ฿8.1 10 200
1567 Instagram Comments [100] [RANDOM] [INDIA] [1H - 100/Day] 💧 ฿6.48 10 100
1568 Instagram Comments [100] [CUSTOM] [INDIA] [1H - 100/Day] ฿8.1 10 100
1569 Instagram Comment Reply [CUSTOM] ฿48.6 5 200
1570 🇧🇷Instagram BRAZIL Comments [RANDOM] [1H - 500/Day] ฿6.112665 1 500
1571 🇧🇷Instagram BRAZIL Comments [CUSTOM] [1H - 500/Day] ฿6.15897 1 500
1572 🇧🇷Instagram BRAZIL Comments [CUSTOM - FEMALE] [1H - 500/Day] ฿6.14628 1 500
1573 🇧🇷Instagram BRAZIL Comments [CUSTOM - MALE] [1H - 500/Day] ฿6.14628 1 500

✔ Spotify

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1825 Spotify Free Plays [1 - 12H - 3.5K/Day] ฿0.04536 1000 10000000
1826 Spotify Premium Plays [1-12H - 3.5k / Day] ฿0.04941 1000 1000000
1827 [NEW] [EXCLUSIVE] Spotify Free Plays (Small Amounts) 🔥🔥🔥 ฿0.1053 100 100000
1828 [NEW] [EXCLUSIVE] Spotify Premium Plays (Small Amounts) 🔥🔥🔥 ฿0.1296 100 1000
1829 [NEW] [EXCLUSIVE] Spotify User Followers 🔥🔥🔥 ฿0.0648 100 100000
1830 [NEW] [EXCLUSIVE] Spotify Playlist Plays (Small Amounts) 🔥🔥🔥 ฿0.0972 100 100000
1831 Spotify Track Plays [WW] [10M] [R∞] ⭐ ฿0.0972 1000 10000000
1832 Spotify Track Plays [1M] [6H - 50K/Day] ฿0.108 50000 1000000
1833 Spotify USA Plays [10M] [R∞] ⭐ ฿0.1053 1000 10000000
1834 Spotify Playlist Plays [USA] [10M] [R∞] ⭐ ฿0.1053 20000 10000000
1835 Spotify USA Plays [100M] [6H - 10K/Day] ฿0.1215 50000 2147483647
1836 Spotify Album Plays [USA] [10M] [R∞] ⭐ ฿0.1053 10000 10000000
1837 Spotify Playlist Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.162 1000 1000000
1838 Spotify Plays [300K] [R60] ⭐ ฿0.162 5000 1000000
1839 Spotify Custom Playlist Plays [1M] [R60] ⭐ ฿0.162 5000 1000000
1840 Spotify Followers [1M] [6H - 3K/Day] ฿0.2025 1000 1000000
1841 Spotify Followers [USA] [1M] [R∞] ⭐ ฿0.2187 1000 1000000
1842 Spotify USA Followers [PLAYLIST] [1M] [R∞] ⭐ ฿0.2187 1000 1000000
1843 Spotify Premium Plays [USA] [1M] [R∞] ⭐ ฿0.2268 10000 1000000
1844 Spotify Premium Playlist/Album Plays [USA] [10M] [R∞] ⭐ ฿0.2268 10000 10000000
1845 Spotify Saves [For Track/Album] [USA] [1M] [R∞] ⭐ ฿0.891 100 1000000
1846 Spotify Premium Saves [1M] [USA] [R∞] ⭐ ฿3.24 500 1000000
1847 Spotify Plays [USA][50K Min] [10M] [R∞] ⭐ ฿0.0972 50000 10000000
1848 Spotify Followers [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.3375 20 1000000
1849 Spotify Followers [PLAYLIST] [1M] [6H - 100K/Day] ฿0.3375 1000 1000000
1850 Spotify Followers [PLAYLIST] [1M] [R60] ⚡️ ฿0.486 500 100000
1851 Spotify Plays [10M] [R∞] ⭐ ฿0.0972 1000 10000000
1852 Spotify Premium Playlist/Album Plays [1-12H - 3.5k / Day] ฿0.0648 1000 1000000
1853 Spotify Quality Followers [1-12H - 1.5k-3k / Day] ฿0.0648 100 100000
1854 Spotify Playlist Plays [1-12H - 3.5k / Day] ฿0.0648 1000 1000000
1855 Spotify Saves [For Track/Album] [1-12H - 1.5k-3k / Day] ฿0.162 100 100000
1856 Spotify Premium Saves [For Track/Album] [1-12H - 1.5k-3k / Day] ฿0.486 100 100000
1857 Spotify Monthly Listeners [1-12H - 2.5k / Day] ฿0.0648 1000 10000000
1858 Spotify Playlist Followers [1-12H - 1.5k-3k / Day] ฿0.0648 100 100000
1859 [NEW] Spotify Podcast Plays [1-12H - 2.5k / Day] ฿0.324 500 100000

✔ เพิ่มยอด IG Story / การแสดงผล / บันทึก / การเข้าถึง

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1574 Instagram Impressions [1M] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.00945 100 1000000
1575 Instagram Story Views [9K] [1H - INSTANT] ฿0.01296 300 30000
1576 Instagram Impressions [100K] [INSTANT - 100K/Day] ฿0.00945 100 100000
1577 Instagram Story Views [30K] [LAST STORY ONLY] [INSTANT - 30K/Day] ฿0.0135 20 30000
1578 Instagram Story Views [30K] [INSTANT - 30K/Day] ฿0.00486 100 40000
1579 Instagram Story Views [20K] [INSTANT - 20K/Day] ฿0.0297 100 20000
1580 Instagram Story Views [30K] [INSTANT - 30K/Day] ฿0.00486 100 40000
1581 Instagram Story Views [80K] [INSTANT - 80K/Day] ฿0.00972 100 80000
1582 Instagram Story Views [MALE] [30K] [INSTANT - 30K/Day] ฿0.03375 20 30000
1583 Instagram Story Views [FEMALE] [30K] [INSTANT - 30K/Day] ฿0.03375 20 30000
1584 Instagram Impressions + Profile Visits [250K] [INSTANT - INSTANT] 💧 ฿0.08424 250 15000
1585 Instagram Story Views [30K] [INSTANT - 30K/Day] ฿0.0405 100 30000
1586 Instagram Story Views [40K] [INSTANT - 40K/Day] ฿0.027 100 40000
1587 Instagram Impressions + Reach [50K] [1H - 50K/Day] ฿0.00243 25 50000
1588 Instagram Impressions [1M] [1H - 500K/Day] ฿0.00621 100 1000000
1589 Instagram Impressions [250K] [INSTANT - INSTANT] 💧 ฿0.08424 250 15000
1590 Instagram Impressions [10M] [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.00945 100 20000000
1591 Instagram Impressions + Profile Visits [100K] [INSTANT - INSTANT] 💧 ฿0.08424 250 15000
1592 Instagram Impressions [100K] [1H - 100K/Day] 💧 ฿0.0135 5 100000
1593 Instagram Saves [50K] [INSTANT - 50K/Day] ฿0.00324 100 50000
1594 Instagram Impressions [10M] [OTHER] [INSTANT - 500K/Day] ฿0.0135 100 10000000
1595 Instagram Impressions [1M] [1H - 20K/Day] 💧♻🛑 ฿0.02025 20 1000000
1596 Instagram USA Impressions [100K] [INSTANT - 100K/Day] 💧 ฿0.03645 20 99999
1597 Instagram Impressions [100K] [1H - 100K/Day] 💧 ฿0.0054 5 100000
1598 Instagram Reach + Impressions [100K] ⚡️💧🔥 ฿0.1053 100 100000
1599 Instagram Saves [5K] [1H - 5K/Day] ฿0.0162 20 5000
1600 Instagram Saves [15K] [INSTANT - 15K/Day] 💧 ฿0.027 10 15000
1601 Instagram Saves [20K] [INSTANT - INSTANT] 💧 ฿0.00324 100 5000
1602 Instagram Saves [40K] [INSTANT - 40K/Day] 💧 ฿0.027 20 40000
1603 Instagram Story Poll Votes [30K] [INSTANT - 30K/Day] ฿0.675 20 30000
1604 Instagram AUTO Story Views [30 DAYS] [10K] [INSTANT - 10K/Day] ฿2.7 500 10000
1605 Instagram Highlights Views [20K] [INSTANT - 20K/Day] ฿0.135 20 20000
1606 Instagram Photo Reach [30K] [INSTANT - 30K/Day] 💧 ฿0.081 100 30000
1607 Instagram Video Reach [30K] [INSTANT - 30K/Day] 💧 ฿0.06075 100 30000
1608 Instagram Profile Visits / Views [20K] [1H - 20K/Day] ฿0.0324 1000 100000
1609 Instagram Profile Visits / Views [100K] ⚡️💧🔥 ฿0.1134 1000 100000
1610 Instagram Story Views [2K] [BRAZIL] [1H - 2K/Day] ฿0.1377 20 3000
1611 Instagram Profile Visits / Views [100K] [1H - 100K/Day] ฿0.0324 500 100000
1612 Instagram Comment Likes [10K] [SPECIFIC COMMENT] ⚡️ ฿0.12825 20 10000
1613 Instagram Comment Likes [1K] [SPECIFIC COMMENT] [1H - 1K/Day] ♻🛑 ฿0.162 5 1000
1614 Instagram Story Slider Vote [Random 0 - 100 Vote] [1H - 45K/Day] ฿1.08 20 45000
1615 Instagram Profile Visits / Views [100K] ฿0.016875 10 100000

✔ ทำ SEO - การเข้าชมเว็บไซต์ [กำหนดเป้าหมาย]

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2106 Website Traffic [20K] [FRANCE from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2107 Website Traffic [100K] [India From Google] [1H - 2K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2108 Website Traffic [50K] [CANADA from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2109 Website Traffic [50K] [BRAZIL from Google] [1H - 2K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2110 Website Traffic [50K] [INDONESIA from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2111 Website Traffic [50K] [RUSSIA from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2112 Website Traffic [20K] [UKRAINE from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2113 Website Traffic [50K] [MEXICO from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2114 Website Traffic [20K] [VIETNAM from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2115 Website Traffic [50K] [ITALY from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2116 Website Traffic [50K] [NETHERLANDS from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2117 Website Traffic [50K] [POLAND from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2118 Website Traffic [50K] [SPAIN from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2119 Website Traffic [50K] [TURKEY from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2120 Website Traffic [50K] [CHINA from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2121 Website Traffic [50K] [SINGAPORE from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2122 Website Traffic [50K] [TAIWAN from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2123 Website Traffic [50K] [THAILAND from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2124 Website Traffic [50K] [JAPAN from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2125 Website Traffic [50K] [PAKISTAN from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2126 Website Traffic [50K] [EGYPT from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2127 Website Traffic [100K] [USA from Google] [1H - 2K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2128 Website Traffic [50K] [GERMANY from Google] [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000
2129 Website Traffic [50K] [UK from Google] [1H - 2K/Day] ฿0.0567 500 1000000

✔ ค้นหาการเล่นแบบพิเศษ Spotify

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1860 Spotify Search Free Plays 🔥🔥🔥🔥🔥 ฿0.1863 1000 10000000
1861 Spotify Search Premium Plays 🔥🔥🔥🔥🔥 ฿0.22005 1000 10000000

✔ แพ็คเกจ Spotify

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1862 Spotify Starter Package ฿810 1 1
1863 Spotify Standard Package ฿1215 1 1
1864 Spotify Advanced Package ฿2430 1 1
1865 Spotify Pro Package ฿12150 1 1
1866 Spotify Famous Package ฿15390 1 1
1867 Spotify Rockstar Package ฿24300 1 1

✔ Spotify [เลือกประเทศ]

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1868 🇺🇸Spotify USA Free Plays [12H - 3.5K/Day] ฿0.0648 1000 10000000
1869 🇺🇸Spotify USA Plays [10M] [12H - 3.5K/Day] ฿0.081 1000 10000000
1870 🇺🇸Spotify USA Premium Plays [12H - 3.5K/Day] ฿0.0648 1000 1000000
1871 🇺🇸Spotify USA Playlist Plays [12H - 3.5K/Day] ฿0.0648 1000 1000000
1872 🇺🇸 Spotify USA Monthly Listeners [12H - 2.5K/Day] ฿0.0648 1000 10000000
1873 🇺🇸 Spotify USA Playlist Followers [12H - 50K/Day] ฿0.0648 100 100000
1874 🇺🇸Spotify USA Saves [For Track] [12H - 3K/Day] ฿0.162 100 100000
1875 🇺🇸 Spotify USA Premium Saves [For Track] [12H - 3K/Day] ฿0.324 100 100000
1876 🇺🇸Spotify USA Quality Followers [12H - 3K/Day] ฿0.0648 100 100000
1877 🇫🇷Spotify FRANCE Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1878 🇫🇷Spotify FRANCE Playlist Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1879 🇫🇷Spotify FRANCE Monthly Listeners [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1880 🇫🇷Spotify FRANCE Followers [12H - 15K/Day] ฿0.23625 500 100000
1881 🇫🇷Spotify FRANCE Saves [For Track] [12H - 15K/Day] ฿0.37125 100 100000
1882 🇧🇷Spotify BRAZIL Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1883 🇧🇷Spotify BRAZIL Playlist Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1884 🇧🇷Spotify BRAZIL Monthly Listeners [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 15000
1885 🇧🇷Spotify BRAZIL Followers [12H - 15K/Day] ฿0.23625 100 15000
1886 🇧🇷Spotify BRAZIL Saves [For Track] [12H - 15K/Day] ฿0.37125 100 15000
1887 🇬🇧Spotify UK Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1888 🇬🇧Spotify UK Playlist Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1889 🇬🇧Spotify UK Monthly Listeners [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1890 🇬🇧Spotify UK Followers [12H - 15K/Day] ฿0.23625 500 100000
1891 🇬🇧Spotify UK Saves [For Track] [12H - 15K/Day] ฿0.37125 500 100000
1892 🇩🇪Spotify GERMANY Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1893 🇩🇪Spotify GERMANY Playlist Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1894 🇩🇪Spotify GERMANY Monthly Listeners [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1895 🇩🇪Spotify GERMANY Followers [12H - 15K/Day] ฿0.23625 500 100000
1896 🇩🇪Spotify GERMANY Saves [For Track] [12H - 15K/Day] ฿0.37125 100 100000
1897 🇮🇹Spotify ITALY Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1898 🇮🇹Spotify ITALY Playlist Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1899 🇮🇹Spotify ITALY Monthly Listeners [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1900 🇮🇹Spotify ITALY Followers [12H - 15K/Day] ฿0.23625 500 100000
1901 🇮🇹Spotify ITALY Saves [For Track] [12H - 15K/Day] ฿0.37125 100 100000
1902 🇦🇺Spotify AUSTRALIA Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1903 🇦🇺Spotify AUSTRALIA Playlist Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1904 🇦🇺Spotify AUSTRALIA Monthly Listeners [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1905 🇦🇺Spotify AUSTRALIA Followers [12H - 15K/Day] ฿0.23625 500 100000
1906 🇦🇺Spotify AUSTRALIA Saves [For Track] [12H - 15K/Day] ฿0.37125 100 100000
1907 🇨🇦Spotify CANADA Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1908 🇨🇦Spotify CANADA Playlist Plays [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1909 🇨🇦Spotify CANADA Monthly Listeners [12H - 3K/Day] ฿0.27 500 100000
1910 🇨🇦Spotify CANADA Followers [12H - 15K/Day] ฿0.23625 500 100000
1911 🇨🇦Spotify CANADA Saves [For Track] [12H - 15K/Day] ฿0.37125 100 100000
1912 Spotify USA Followers [100K] [6H - 5K/Day] ฿0.2025 1000 100000
1913 Spotify FRANCE Followers [100K] [6H - 5K/Day] ฿0.432 100 100000
1914 Spotify FRANCE Followers [PLAYLIST] [100K] [6H - 5K/Day] ฿0.432 100 5000
1915 Spotify USA Plays [1M] [1H - 100K/Day] ฿0.135 100 1000000
1916 Spotify UK Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 100 1000000
1917 Spotify German Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 20 1000000
1918 Spotify CANADA Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 100 1000000
1919 Spotify FRANCE Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 100 1000000
1920 Spotify NETHERLANDS Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 100 1000000
1921 Spotify USA Playlist Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.1755 1000 1000000
1922 Spotify UK Playlist Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 1000 1000000
1923 Spotify German Playlist Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 1000 1000000
1924 Spotify CANADA Playlist Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 1000 1000000
1925 Spotify FRANCE Playlist Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 1000 1000000
1926 Spotify NETHERLANDS Playlist Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 1000 1000000
1927 Spotify USA Monthly Listeners [1M] ฿0.135 20 1000000
1928 Spotify UK Monthly Listeners [1M] ฿0.432 20 1000000
1929 Spotify GERMAN Monthly Listeners [1M] ฿0.432 20 1000000
1930 Spotify CANADA Monthly Listeners [1M] ฿0.432 20 1000000
1931 Spotify FRANCE Monthly Listeners [1M] ฿0.432 20 1000000
1932 Spotify NETHERLANDS Monthly Listeners [1M] ฿0.432 20 1000000
1933 Spotify BRAZIL Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 100 1000000
1934 Spotify BRAZIL Playlist Plays [1M] [6H - 10K/Day] ฿0.432 100 1000000
1935 Spotify BRAZIL Monthly Listeners [1M] ฿0.432 20 1000000
1936 Spotify BRAZIL Followers [100K] [6H - 5K/Day] ฿0.432 100 100000

✔ เพิ่มยอดวิววิดีโอไลฟ์สด Instagram

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1616 Instagram Live Video Likes [1K] [ARAB] [INSTANT - INSTANT] ฿0.0675 200 1000
1617 Instagram Live Video Likes [10K] [INSTANT - INSTANT] ฿0.027 200 10000
1618 Instagram Live Video Likes [1M] [INSTANT - INSTANT] ฿0.10125 50 1000000
1619 Instagram Live Video Views [1K] [INSTANT - INSTANT] 🛑 ฿0.972 20 1000
1620 Instagram Live Video Views [5K] [INSTANT - INSTANT] ฿1.35 100 5000
1621 Instagram Live Video Comments [2K] [RANDOM] [INSTANT - INSTANT] ฿0.7425 50 2000
1622 Instagram Live Video Comments [1K] [CUSTOM] [ARAB] [INSTANT - INSTANT] ฿1.62 10 1000
1623 Instagram Live Video Comments [2K] [RANDOM] [MALE] [INSTANT - INSTANT] ฿1.215 50 2000
1624 Instagram Live Video Comments [2K] [RANDOM] [FEMALE] [INSTANT - INSTANT] ฿0.675 50 2000
1625 Instagram Live Video Likes [10K] [INSTANT - INSTANT] ฿0.027 200 10000
1626 Instagram Live Video Comments [2K] [RANDOM] [INSTANT - INSTANT] ฿0.81 50 2000
1627 Instagram Live Video Comments [1K] [CUSTOM] [ARAB] [INSTANT - INSTANT] ฿1.485 10 1000

✔ ทำ SEO - เข้าชมเว็บไซต์ คนไทย [เลือกผู้อ้างอิง]

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2130 Thailand Traffic from Google [12H - 10K/Day] ฿0.0486 500 1000000

✔ LiveMe

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2131 LiveMe Followers [50K] [R∞] [8H - 1K/Day] ฿1.134 100 50000
2132 Liveme LiveStream Views [50K] [R∞] [8H - 1K/Day] ฿0.648 100 50000
2133 Liveme Replay Views [500K] [R∞] [8H - 1K/Day] ฿0.648 100 500000

✔ Deezer

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2134 Deezer Premium Plays [1-12H - 1.5k-3k / Day] ฿0.486 1000 250000

🎯 เพิ่มเวลาในการรับชม Youtube Watchtime

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2136 Youtube Watchtime [NEVER DROP] [4000H PACKAGE] [3H - 8DAYS] ⭐🔥 ฿6264 1 1
2137 Youtube Watchtime [NEVER DROP] [1000H] [3H - 3DAYS] ⭐🔥 ฿1.836 1000 1000

❤Facebook [คนไทย]❤

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2138 ปั้มไลค์โพส / วีดีโอ | 1-24 ชั่วโมง | คนไทย ฿6 50 1000
2139 ไลค์แฟนเพจคนไทย จำนวน 100 ไลค์ ฿5.25 100 100
2140 ไลค์แฟนเพจคนไทย จำนวน 300 ไลค์ ฿5 300 300
2141 ไลค์แฟนเพจคนไทย จำนวน 500 ไลค์ ฿4.5 500 500
2142 ไลค์แฟนเพจคนไทย จำนวน 1000 ไลค์ ฿2.5 1000 1000
2143 ไลค์แฟนเพจคนไทย จำนวน 2000 ไลค์ ฿2.1 2000 2000
2163 ไลค์รูป/โพส คนไทย จำนวน 50 - 299 ไลค์ ฿6 50 299
2164 ปั้มไลค์โพสคนไทย จำนวน 300 - 599 ไลค์ ฿5.25 300 599
2165 ไลค์รูป/โพส คนไทย จำนวน 300 - 499 ไลค์ ฿4.5 300 499
2166 ไลค์รูป/โพส คนไทย จำนวน 500 - 999 ไลค์ ฿3.75 500 999
2167 ไลค์รูป/โพส คนไทย จำนวน 1000 ไลค์ ฿3 1000 1000
2185 รีวิวแฟนเพจ คนไทย จำนวน 5 - 29 รีวิว ฿45 5 29
2187 รีวิวแฟนเพจ คนไทย จำนวน 30 - 49 รีวิว ฿42 30 49
2189 รีวิวแฟนเพจ คนไทย จำนวน 50 - 89 รีวิว ฿39 50 89
2191 รีวิวแฟนเพจคนไทย จำนวน 90 - 199 รีวิว ฿30 90 199
2193 รีวิวแฟนเพจ คนไทย จำนวน 200 - 500 รีวิว ฿22.5 200 500
2194 ปั้มคอมเม้นคนไทย จำนวน 5 - 44 คอมเม้น ฿30 5 44
2195 ปั้มคอมเม้นคนไทย จำนวน 45 - 74 คอมเม้น ฿28.2 45 74
2196 ปั้มคอมเม้นคนไทย จำนวน 75 - 99 คอมเม้น ฿25.95 75 99
2197 ปั้มคอมเม้นคนไทย จำนวน 100 - 399 คอมเม้น ฿22.5 100 399
2198 ปั้มคอมเม้นคนไทย จำนวน 400 - 500 คอมเม้น ฿18 400 500
2199 ปั้มแชร์คนไทย จำนวน 10 - 99 แชร์ ฿5.1 10 99
2201 ปั้มแชร์คนไทย จำนวน 100 แชร์ ฿4.5 100 100
2203 ปั้มแชร์คนไทย จำนวน 1,000 - 5,000 แชร์ ฿1.2 1000 1999
2204 ปั้มแชร์คนไทย จำนวน 5,001 - 9,990 แชร์ ฿1.125 5001 4999
2205 ปั้มแชร์คนไทย จำนวน 10,000 แชร์ ฿1.05 10000 10000

✔ Auto คอมเม้นท์ Instagram / การแสดงผล / บันทึก / การเข้าถึง

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1628 Instagram Auto Comments [CUSTOM] [100] [FEMALE] [SPORTS/ FASHION RELATED] [MONTHLY UNLIMITED POST] ฿81 100 1
1629 Instagram Auto Comments [RANDOM] [100] [FEMALE] [SPORTS/ FASHION RELATED] [MONTHLY UNLIMITED POST] ฿48600 1 1

✔ คอมเม้นท์ Instagram กำหนดเอง อัตโนมัติ - รายเดือน (30 วัน)

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
1630 10 Auto Custom Comments - 30 Days [1H - INSTANT] ฿5.8914 10 1
1631 20 Auto Custom Comments - 30 Days [1H - INSTANT] ฿11.8098 20 1
1632 50 Auto Custom Comments - 30 Days [1H - INSTANT] ฿25.0101 50 1

✔ ถูกใจเพจ Facebook

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
2144 จำนวน 500 - 999 ไลท์ ฿1.5 500 999
1633 Facebook - Page Likes [5k/d] [Lifetime Guarantee] [12/24h] ฿0.688 200 5000
2145 จำนวน 1,000 - 2,999 ไลท์ ฿1 1000 2999
1634 Facebook - Page Likes [50k] [R14D] ฿0.5336 500 5000
2146 จำนวน 3,000 - 4,999 ไลท์ ฿0.9 3000 4999
1635 Facebook - Page Likes + Followers [25k/d] [R30D] ฿0.816 500 10000
2147 จำนวน 5,000 - 9,999 ไลท์ ฿0.825 5000 9999
1636 Facebook Page Likes [3K] [INSTANT - INSTANT] ฿0.324 20 3000
2148 จำนวน 10,000 - 30,000 ไลท์ ฿0.75 10000 30000
1637 Facebook Page Likes [60K] [R180] [8H - 25K/Day] ฿0.729 250 60000
2149 จำนวน 50 - 2,999 ไลท์ ฿1.125 50 2999
1638 Facebook Page Likes [50K] [R30] [1H - 10K/Day] ฿0.81 500 5000
2150 จำนวน 3,000 - 6,999 ไลท์ ฿1.05 3000 6999
1639 Facebook Page Likes [1K] [AR15] [INSTANT - 2K/Day] ฿0.945 1000 12000