✔ ถูกใจโพสต์ Facebook / คอมเม้นท์ / Stories / แชร์ / กิจกรรม

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1000 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
8575 ถูกใจโพสต์ Facebook [5K] [R30] [เริ่มทันที] ฿150.426 100 5000
8576 ถูกใจโพสต์ Facebook [3K] [ไม่เติม] [เริ่มทันที] ฿176.9764 100 3000
8577 ถูกใจโพสต์ Facebook [100K] [R10] [เริ่มทันที][ไวโคตร]⚡⚡⚡⚡⚡ ฿371.0471 50 100000
8578 ถูกใจโพสต์ Facebook [20K] [ไม่เติม] [6H] ฿270.7712 500 20000
8579 ถูกใจโพสต์ของเพจ Facebook เท่านั้น! [10K] [ไม่เติม] [เริ่มทันที]⭐🔥บริการใหม่🔥 ฿421.1939 50 10000
8580 ถูกใจโพสต์ Facebook [5K] [R30] [6H]🔥แนะนำ🔥 ฿551.5785 100 10000
8581 ถูกใจโพสต์ Facebook [50K] [R30] [เริ่มทันที] ฿351.0044 50 100000
8582 ถูกใจโพสต์ Facebook [50K] [เริ่มทันที]⚡🔥 ฿350.9955 50 50000
8583 ถูกใจโพสต์ Facebook [คุณภาพสูง] [15K] [ทันที - 2K/วัน]💦 ฿401.1506 50 10000
8584 ถูกใจโพสต์ Facebook จากบังกลาเทศ - อินเดีย - ปากีสถาน [25K] [R30] [6H] ฿541.55 100 10000
8585 ถูกใจโพสต์ Facebook จากยุโรปตะวันออก [2K] [ทันที] ฿3008.5751 100 2000
8586 ถูกใจโพสต์ Facebook [500] [เริ่มทันที-12H] [ช้า] ฿140.4123 20 500
8587 ถูกใจโพสต์ Facebook [50K] [❤️] [อีโมติคอน] [เริ่มทันที] 🔥บริการใหม่🔥 ฿250.7172 50 100000
8588 ถูกใจโพสต์ Facebook [50K] [😂] [อีโมติคอน] [เริ่มทันที] 🔥บริการใหม่🔥 ฿250.7172 50 100000
8589 ถูกใจโพสต์ Facebook [50K] [😢] [อีโมติคอน] [เริ่มทันที] 🔥บริการใหม่🔥 ฿250.7172 50 100000
8590 ถูกใจโพสต์ Facebook [50K] [😡] [อีโมติคอน] [เริ่มทันที] 🔥บริการใหม่🔥 ฿250.7172 50 100000
8591 ถูกใจโพสต์ Facebook [50K] [😲] [อีโมติคอน] [เริ่มทันที] 🔥บริการใหม่🔥 ฿250.7172 50 100000
8592 ถูกใจโพสต์ Facebook [50K] [🥰] [อีโมติคอน] [เริ่มทันที] 🔥บริการใหม่🔥 ฿250.7172 50 100000
8593 ถูกใจโพสต์ Facebook [2K] [❤️] [อีโมติคอน] ฿541.5422 25 2000
8594 ถูกใจโพสต์ Facebook [2K] [😂] [อีโมติคอน] ฿541.5422 25 2000
8595 ถูกใจโพสต์ Facebook [2K] [😲] [อีโมติคอน] ฿541.5422 25 2000
8596 ถูกใจโพสต์ Facebook [2K] [😢] [อีโมติคอน] ฿541.5422 25 2000
8597 ถูกใจโพสต์ Facebook [2K] [🤬] [อีโมติคอน] ฿541.5422 25 2000
8598 ถูกใจคอมเม้นท์ Facebook [5K]⚡⚡⚡🔥บริการใหม่🔥 ฿671.9134 50 30000
8599 คอมเม้นท์กำหนดเอง Facebook [ประเทศไทย / เวียดนามผสม]⭐ ฿6418.3006 10 100
8600 สุ่มคอมเม้นท์ Facebook [ประเทศไทย / เวียดนามผสม]⭐ ฿4111.7239 10 100
8601 สุ่มคอมเม้นท์ Facebook เพศชาย [100] [1H - ทันที]💦 ฿3108.8605 10 100
8602 สุ่มคอมเม้นท์ Facebook เพศหญิง [100] [1H - ทันที]💦 ฿3108.8605 10 100
8603 คอมเม้นท์กำหนดเอง Facebook ชาย [100] [1H - ทันที]🔥🔥⭐ ฿5014.3054 10 100
8604 คอมเม้นท์กำหนดเอง Facebook หญิง [100] [1H - ทันที]🔥🔥⭐ ฿5014.3054 10 100
8605 สุ่มคอมเม้นท์ Facebook [30] [จริง] [อินเดียน] [1H - ทันที]💦 ฿3610.2959 10 100
8606 คอมเม้นท์กำหนดเอง Facebook [30] [อินเดียน] [1H - ทันที] ฿5315.1471 10 100
8607 แชร์โพสต์ Facebook [100M] [12H - 1K]⭐🔥 ฿1002.8648 25 100000000

เพิ่มคนดูไลฟ์สด Facebook [สูงสุด 2000 คน] 🔥ราคาพิเศษ🔥

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1000 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
8608 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [30 นาที] 🔥🔥🔥 ฿2344.9168 50 800
8609 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [60 นาที] 🔥🔥🔥 ฿3518.4441 50 800
8611 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [90 นาที] 🔥🔥🔥 ฿4689.8069 50 800
8614 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [120 นาที] 🔥🔥🔥 ฿5862.2545 50 800
8616 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [150 นาที] 🔥🔥🔥 ฿7034.7164 50 800
8618 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [180 นาที] 🔥🔥🔥 ฿8207.1641 50 800
8620 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [210 นาที] 🔥🔥🔥 ฿9379.6119 50 800
8621 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [240 นาที] 🔥🔥🔥 ฿10552.7416 50 800
8622 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [300 นาที] 🔥🔥🔥 ฿12897.802 50 800
8623 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [600 นาที] 🔥🔥🔥 ฿25795.5933 50 800

รีทวีต Twitter

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1000 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
8612 รีทวีต Twitter [1K] [ขึ้นแบบธรรมชาติ] ฿320.9139 1 1
8613 รีทวีต Twitter [1K] [ขึ้นแบบธรรมชาติ] ฿320.9139 1 1

โหวตโพล Twitter

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1000 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
8615 โหวตโพล Twitter [500K] [R30] [ทันที- 500K/วัน]💦 ฿31.0796 100 500000
8617 โหวตโพล Twitter [10M] [1H - 5K/วัน] ฿61.1797 100 10000000
8619 โหวตโพล Twitter[100M] [1H - 100K/วัน] ฿220.6332 100 1000000000

เพิ่มผู้ติดตาม Twitter

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1000 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
8624 ผู้ติดตาม Twitter [40K] [R30] [1H - 200/วัน] ฿340.9753 10 250000
8625 ผู้ติดตาม Twitter [4K] [R20] [1H - 1K/วัน] ฿802.2908 50 4000
8626 ผู้ติดตาม Twitter [60K] [R30] [1H - 20/วัน] ฿601.716 50 60000
8627 ผู้ติดตาม Twitter [60K] [R30] [1H - 20/วัน] ฿1504.2838 50 60000

ถูกใจ Twitter

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1000 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
8628 ถูกใจ Twitter [1K] [ทันที - 24H]💦 ฿551.5708 50 1000
8629 ถูกใจ Twitter [1K] [ไม่เติม] [ทันที - 1K/วัน] ฿194.6614 10 800
8630 ถูกใจ Twitter [1K] [ขึ้นแบบธรรมชาติ] ฿340.971 1 1

🌠 ถูกใจเพจ Facebook

format_list_numberedรหัสบริการ storage ชื่อบริการ bar_chart ราคาต่อ 1000 call_received ขั้นต่ำ call_made สูงสุด format_align_left รายละเอียด
8632 ถูกใจเพจ Facebook [3K] [R20] [เริ่มทันที] ฿393.9759 100 3000
8633 ถูกใจเพจ Facebook [5K] [R30] ฿413.6832 100 3000
8634 ถูกใจเพจ Facebook [70K] [R30] [ทันที - 2K] ฿587.5359 500 70000
8635 ถูกใจเพจ Facebook [50K] [R30] [1H - 10K/วัน] ฿659.9324 500 50000
8636 ถูกใจเพจ Facebook [50K] [R30] ฿630.381 50 20000
8637 ถูกใจเพจ Facebook [R30] [24H - 3K/วัน] ฿659.9281 50 20000
8638 ถูกใจเพจ Facebook [5K] [R∞] [3H - 1K/วัน] ฿590.9738 50 20000
8639 ถูกใจ + ติดตามเพจ Facebook [60K] [R30] [12H - 5K/วัน] ⚡️⚡️⚡️ ฿738.7281 20 12000
8640 ถูกใจเพจ Facebook [60K] [R180] [8H - 25K/วัน] ฿590.9778 100 200000
8641 ถูกใจเพจ Facebook [25K] [R90] [12H - 5K/วัน ฿650.0765 100 200000
8642 ถูกใจเพจ Facebook [12K] [AR15] [ทันที - 2K/วัน] ฿758.4067 1000 12000
8643 ถูกใจเพจ Facebook [20K] [1H - 5K/วัน] ฿640.2232 50 20000
8645 ถูกใจเพจ Facebook [20K] [R∞] [4H - 300/วัน] ฿740.5383 50 20000
8646 ถูกใจ + ติดตามเพจ Facebook [10K] [1H] ฿738.7284 50 10000
8647 ถูกใจเพจ Facebook [10K] [R90] [1H] ฿896.3098 50 10000
8648 ถูกใจเพจ Facebook [1M] [ลงโฆษณา] [คนไทย] [24H - 3K/วัน] ฿4000 2000 1000000
8649 ถูกใจเพจ Facebook [100K] [R∞] [1H] ฿4136.8345 1000 100000